วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Very Thai > วิถีความเป็นไทยที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวัน


ลองพิจารณาถึงการแบ่งหมวดหมู่ความเป็นไทยในด้านวิิถีชีวิต ความเป็นอยู่ประจำวัน วัฒนธรรมต่างๆ ทีึ่อยู่รายรอบตัวเรา
  • ไทยเดิม - Thai Classical - Thai Traditional = High Arts
เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม งานจิตรกรรม ปฏิมากรรม ช่างสิบหมู่ งานศิลปาชีพ ดนตรีไทยเดิม หนังเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร สุริโยไท ฯลฯ
  • ไทยท้องถิ่น - ชนบท - ต่างจังหวัด - Thai local
สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น อดีต - แผลเก่า, ลูกอีสาน / ปัจจุบัน - แหยม, วงศ์คำเหลา ฯ
  • ไทยเมือง - Thai Metropolis - Thai Urban
สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น อดีต - บ้านทรายทอง, เก๋าๆ / ปัจจุบัน - รถไฟฟ้ามาหานะเธอ, พลอย,​ เป็นต่อ, บางรักซอย 9
  • ไทยร่วมสมัย - Contemporary Thai
เกาหลีร่วมสมัย, Cosplay, พารากอน, ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น