วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Final Examination > Feb 23rd, 2011

*ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบ ได้เกรดสมดังที่หวังนะครับ*
อ่าน blog ก่อนไปสอบด้วยน้า า า าา :)

MUJI “ของดีไม่มียี่ห้อ” แบรนด์ที่ไม่ต้องการมีแบรนด์


“ของดีไม่มียี่ห้อ” แปลตรงตัวจากคำว่า Mujirushi Ryohin คือที่มาของชื่อ MUJI แบรนด์ที่ไม่ต้องการมีแบรนด์ ซึ่งเป็นการผสานกันระหว่างสองแนวคิด คือ
 • ความเรียบน้อยแต่ลุ่มลึกแบบญี่ปุ่น
 • ความเป็นสากล

* หมายเหตุ : ไม่สามารถนำรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดและภาพต่างๆมาเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะนี้ได้ เนื่องจากอาจมีผลในเรื่องลิขสิทธิ์และความเหมาะสม

ดังนั้น นอกจาก presentation ที่ผู้สอนได้เสนอไปแล้วสองครั้งในชั้นเรียน ขอให้นักศึกษาอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUJI ได้จากแหล่งข้อมูล ต่อไปนี้
- http://www.tcdc.or.th/articles.php?lang=th&act=view&id=26
- http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=37#more-37
- http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=5335

ขอขอบคุณ TCDC, Marketeer, MUJI's website, photo from web สำหรับข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

Very Thai > วิถีความเป็นไทยที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวัน


ลองพิจารณาถึงการแบ่งหมวดหมู่ความเป็นไทยในด้านวิิถีชีวิต ความเป็นอยู่ประจำวัน วัฒนธรรมต่างๆ ทีึ่อยู่รายรอบตัวเรา
 • ไทยเดิม - Thai Classical - Thai Traditional = High Arts
เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม งานจิตรกรรม ปฏิมากรรม ช่างสิบหมู่ งานศิลปาชีพ ดนตรีไทยเดิม หนังเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร สุริโยไท ฯลฯ
 • ไทยท้องถิ่น - ชนบท - ต่างจังหวัด - Thai local
สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น อดีต - แผลเก่า, ลูกอีสาน / ปัจจุบัน - แหยม, วงศ์คำเหลา ฯ
 • ไทยเมือง - Thai Metropolis - Thai Urban
สามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น อดีต - บ้านทรายทอง, เก๋าๆ / ปัจจุบัน - รถไฟฟ้ามาหานะเธอ, พลอย,​ เป็นต่อ, บางรักซอย 9
 • ไทยร่วมสมัย - Contemporary Thai
เกาหลีร่วมสมัย, Cosplay, พารากอน, ฯลฯ

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Make up class > อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 + Semester Assignments

เนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ อาจารย์ป่วยเราจึงไม่ได้เรียนกันไปหนึ่งครั้ง ดังนั้น จึงขอใช้วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวัน Make up class เพื่อเรียนในหัวข้อสุดท้ายและทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาเพื่อเตรียมสอบ final ในวันพุธรุ่งขึ้นนะครับ
* ห้องเรียนเดิม ในเวลาเดิม * นะครับ

• Semester Assignments
การบ้านตลอดทั้งเทอม
เปิดโอกาสให้ส่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันดังกล่าว แต่ น.ศ. จะต้องยอมรับการลดเกรดลงตามสัดส่วนนะครับ

 1. Social Network - บทความแสดงความคิดเห็น เขียนด้วยลายมือ
 2. ทำไมโลกนี้ต้องมีนักออกแบบ?
 3. BDF > ไปงาน Bangkok International Design Festival 2010 - ถ่ายรูปตนเองในงาน + เขียนบทความ
 4. เลือกงาน Thai Contemporary Design ที่ตนเองสนใจ เขียนบทความอธิบายและแสดงความคิดเห็น
 5. ออกแบบการ์ดปีใหม่ ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาจากการแบ่งหมวดหมู่ "ความเป็นไทยในงานออกแบบ"
 6. "Objectified" เขียนถึงหนังและสิ่งที่ตนได้รับจากการชมหนังเรื่องดังกล่าว
 7. "Design Hero" ที่ตนชื่นชอบและเป็นแรงบันดาลใจ
 8. List คำ ๑๐ คำ ที่ได้จากหนังเรื่อง "HOME" และเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของหนัง
 9. เสนอโครงการ "ออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ที่ตนสนใจ สองโครงการพร้อมทั้งเขียนอธิบายรายละเอียด
 10. Redesign > โลโก้ "ฉลากเขียว" ของไทย พร้อมทั้งอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ
 11. ไปงาน "เทศกาลปล่อยแสง 100: ร้อยต้นคิด 100 ผลผลิตสร้างสรรค์" + ถ่ายรูปตนเองในงานด้วย
  - http://www.facebook.com/event.php?eid=175012015873426
 12. เข้าไปทำแบบสอบถาม + ประเมินการสอนวิชานี้ด้วย
งานทั้งหมดนอกจากที่รวมเป็นแฟ้มส่งกับ อ. แล้ว ให้ Up ไว้ที่ blog ของตนด้วย * อย่าลืมแสดงชื่อ/รหัสนักศึกษาไว้ที่ blog * มิฉะนั้นจะไม่สามารถให้คะแนนได้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใคร ! !

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

"ความเป็นไทยในงานออกแบบและความรับผิดชอบของนักออกแบบที่มีต่อสังคม" โดย คุณชาติฉกาจ ไวกวี

วันอังคารที่ 15 ก.พ. เวลา 9.00 น เชิญฟังบรรยายในหัวข้อ "ความเป็นไทยในงานออกแบบและความรับผิดชอบของนักออกแบบที่มีต่อสังคม" โดย อ.แอ๊ะ ชาติฉกาจ ไวกวี ศิลปิน นักดนตรี ช่างภาพ ผู้กำกับ MV ฯลฯ
- http://www.chardchakaj.com/
- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001445881789
- ht...tp://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=10175