วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

MUJI “ของดีไม่มียี่ห้อ” แบรนด์ที่ไม่ต้องการมีแบรนด์


“ของดีไม่มียี่ห้อ” แปลตรงตัวจากคำว่า Mujirushi Ryohin คือที่มาของชื่อ MUJI แบรนด์ที่ไม่ต้องการมีแบรนด์ ซึ่งเป็นการผสานกันระหว่างสองแนวคิด คือ
  • ความเรียบน้อยแต่ลุ่มลึกแบบญี่ปุ่น
  • ความเป็นสากล

* หมายเหตุ : ไม่สามารถนำรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดและภาพต่างๆมาเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะนี้ได้ เนื่องจากอาจมีผลในเรื่องลิขสิทธิ์และความเหมาะสม

ดังนั้น นอกจาก presentation ที่ผู้สอนได้เสนอไปแล้วสองครั้งในชั้นเรียน ขอให้นักศึกษาอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUJI ได้จากแหล่งข้อมูล ต่อไปนี้
- http://www.tcdc.or.th/articles.php?lang=th&act=view&id=26
- http://www.tcdcconnect.com/content/blog/?p=37#more-37
- http://www.marketeer.co.th/inside_detail.php?inside_id=5335

ขอขอบคุณ TCDC, Marketeer, MUJI's website, photo from web สำหรับข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น