วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ส่งแฟ้มงาน midterm

ส่งแฟ้มรวบรวมงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงสอบกลางภาคฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ภายในเวลาบ่ายสองโมง อาจารย์จะอยู่ที่ห้องตรวจ Thesis ของรุ่นพี่ทีชั้น ๑ สิ่งที่จะต้องส่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
 1. แฟ้มรวบรวมงาน
 2. update งานต่างๆ ทั้งหมดใน blog ของตนเอง
ในส่วนของแฟ้มรวบรวมงาน จะประกอบด้วย
 1. บทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ social network (สำหรับน.ศ. ที่ส่งแล้ว บทความนี้จะอยู่กับอาจารย์)
 2. บทความแสดงความคิดเห็น "ทำไมโลกนี้ต้องมีนักออกแบบ?" - ๑ หน้ากระดาษ A4 เขียนอธิบายความคิดของตนเอง โดยยกเหตุผลประกอบและสามารถเสนอภาพสนับสนุนแนวความคิดได้
 3. ไปงาน BDF 2010 + เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการ งานแสดงหรือภาพยนต์ที่ได้ไปชมมา อย่างต่ำหนึ่งหน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งถ่ายรูปตนเองในงานนั้นๆ ด้วย
 4. เสนองานออกแบบทางนิเทศศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงออกถึงความเป็น "ไทยร่วมสมัย" โดยเขียน
  • อธิบายรายละเอียดของงานชิ้นนั้นๆ
  • เสนอภาพผลงาน
  • เขียนแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับชิ้นงานออกแบบ
  • อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกงานนั้นๆ และชอบ ไม่ชอบ ประทับใจชิ้นงานด้วยเหตุผลใด?
 5. ออกแบบการ์ดปีใหม่ ขนาดจัมโบ้ 4 x 6 นิ้ว โดยเลือกเนื้อหาจากหมวดหมู่ความเป็นไทยที่ได้ร่วมกันศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั่วโมงเรียน ให้มี keywords ในการออกแบบ คือ ส่งความสุข / ปีใหม่ ๒๕๕๔
* อย่าลืมเขียนชื่อ รหัสนักศึกษา และิ blog ของตนเองให้ชัดเจน *

เนื้อหาและสิ่งที่ควรมีในการเขียนบทความ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การบ้านครั้งที่ 1 และ 2

สำหรับวิชา CD371 นี้ นักศึกษาควรจะมีแฟ้มสำหรับรวบรวมบทความและงานทั้งหมดที่ได้ทำในเทอมนี้เพื่อจะรวบรวมส่งในท้ายเทอม นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเปิด blog ของตนเองเพื่อนำบทความและการบ้านต่างๆ ไปโพสท์ไว้ และจะต้องเป็นผู้ติดตาม blog* ของวิชานี้

การบ้านในสัปดาห์แรก - 2/11/53
 • ให้นักศึกษาเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Social Network โดยใช้ network ของ Hi5, Facebook, twitter เป็นตัวอย่างกรณีศึกษา เขียนวิเคราะห์ถึงความแตกต่างของแต่ละ network ในด้าน
 1. แต่ละ network มีความแตกต่างกันอย่างไร?
 2. รูปร่างหน้าตา Interface design ของแต่ละ network เป็นอย่างไร?
 3. ความยากง่ายในการใช้งาน?
 4. ประโยชน์ทีี่ได้รับจากการเป็นสมาชิกของ network นั้นๆ
 5. เหตุใดบาง network จึงเป็นที่นิยมมากกว่า network อื่น?
 6. ท่านเป็นสมาชิก network ใดบ้าง? ชอบใช้ network ใดมากที่สุด? เพราะเหตุใดจึงชอบ?
 7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรืออยากให้มี ให้พัฒนาใน network นั้นๆ
ให้นักศึกษาเขียนด้วยลายมือในกระดาษ A4 ส่งในชั่วโมงเรียนสัปดาห์หน้า *กรุณาเขียนด้วยลายมือและให้สามารถอ่านได้*

การบ้านสัปดาห์ที่สอง - 9/11/53
 • ให้นักศึกษาเขียนบทความแสดงคิดเห็นในหัวข้อ "ทำไมโลกนี้ต้องมีนักออกแบบ?" โดยเขียนอธิบายถึงความคิด ความเชื่อของตนเอง พร้อมยกตัวอย่างและสามารถเสนอภาพประกอบต่างๆ สนับสนุนแนวความคิดของตนเองได้
พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ ส่งในสัปดาห์หน้า พร้อมทั้งนำบทความนี้ไปอัพขึ้นใน blog ของตนเอง

หัวเรื่องทางการศึกษา

สำหรับภาคเรียนที่ 2/2553
 1. Social Network
 2. ทำไมต้องมีนักออกแบบ?
 3. สัญศาสตร์ / สัญวิทยา / semiotics
 4. Leaning from Design Masters
 5. ออกแบบไทย ไทย
 6. การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 7. Communication Design Now
 8. งานออกแบบและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Course Outline, Outside Reading & Suggest Reading

ยินดีต้อนรับสู่วิชา CD371 Contemporary Issues in Communication Design ภาคการศึกษาท่ี่ 2/2553
 • Course Outline
 • หนังสืออ่านประกอบการเรียน > ดีไซน์ + คัลเจอร์ 1, 2 โดย ประชา สุวีรานนท์
 • หนังสือแนะนำ + ควรอ่าน

กราฟิกดีไซน์ของโปสเตอร์ - จิรายุ พงส์วรุตม์


หนังสือทั่วไปและนิตยสาร
ใน ห้องสมุดส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวด NC, T, TS
Art Directors : Annual / Graphis : Annual / Communication Arts : Design Annual / Print : Design Annual / 365 AIGA Year in Design / International Yearbook Communication Design

MAGAZINES
ADBUSTERS / Ads INTL / ARCHIVE / baselines / BLUEPRINT / CMYK / Colors / Communication Arts / Contemporary / Creative Review / Design DK / Design Graphic / Design Week / Émigré / Eyes / The Face / grafik / Graphis / How / id / INTERN / Metropolis / Nylon / PARKETT / STEP / Wallpaper / WIRED

นิตยสาร ไทย
Art4D / aday / Bioscope / BK Magazine / BrandAge / cinemag / daybeds / Elle décor / Fine Art / GuRu / I design / LIP / Marketeer / MARS / Natnalin / Positioning / ROOM / 375 F / DDT / CG+ / Computer Arts / BAD / EGG