วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ส่งแฟ้มงาน midterm

ส่งแฟ้มรวบรวมงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงสอบกลางภาคฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ภายในเวลาบ่ายสองโมง อาจารย์จะอยู่ที่ห้องตรวจ Thesis ของรุ่นพี่ทีชั้น ๑ สิ่งที่จะต้องส่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
 1. แฟ้มรวบรวมงาน
 2. update งานต่างๆ ทั้งหมดใน blog ของตนเอง
ในส่วนของแฟ้มรวบรวมงาน จะประกอบด้วย
 1. บทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ social network (สำหรับน.ศ. ที่ส่งแล้ว บทความนี้จะอยู่กับอาจารย์)
 2. บทความแสดงความคิดเห็น "ทำไมโลกนี้ต้องมีนักออกแบบ?" - ๑ หน้ากระดาษ A4 เขียนอธิบายความคิดของตนเอง โดยยกเหตุผลประกอบและสามารถเสนอภาพสนับสนุนแนวความคิดได้
 3. ไปงาน BDF 2010 + เขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการ งานแสดงหรือภาพยนต์ที่ได้ไปชมมา อย่างต่ำหนึ่งหน้ากระดาษ A4 พร้อมทั้งถ่ายรูปตนเองในงานนั้นๆ ด้วย
 4. เสนองานออกแบบทางนิเทศศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงออกถึงความเป็น "ไทยร่วมสมัย" โดยเขียน
  • อธิบายรายละเอียดของงานชิ้นนั้นๆ
  • เสนอภาพผลงาน
  • เขียนแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับชิ้นงานออกแบบ
  • อธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงเลือกงานนั้นๆ และชอบ ไม่ชอบ ประทับใจชิ้นงานด้วยเหตุผลใด?
 5. ออกแบบการ์ดปีใหม่ ขนาดจัมโบ้ 4 x 6 นิ้ว โดยเลือกเนื้อหาจากหมวดหมู่ความเป็นไทยที่ได้ร่วมกันศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั่วโมงเรียน ให้มี keywords ในการออกแบบ คือ ส่งความสุข / ปีใหม่ ๒๕๕๔
* อย่าลืมเขียนชื่อ รหัสนักศึกษา และิ blog ของตนเองให้ชัดเจน *

เนื้อหาและสิ่งที่ควรมีในการเขียนบทความ