วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

FAB > ความเป็น ไทยในงานออกแบบและความรับผิดชอบของนักออกแบบที่มีต่อสังคม - แอ๊ะ ชาติฉกาจ ไวกวี

วันอังคารที่ 15 ก.พ. เวลา 9.00 - 11.20 น

http://www.chardchakaj.com/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น