วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

My Design Hero . . .

จากการศึกษาในสาขาวิชาด้านออกแบบมา 3 ปี นักศึกษาได้พบ เห็น ดู สัมผัส ชื่นชมงานของนักออกแบบไทยและต่างประเทศที่มีความหลากหลายทางความคิด เชื้อชาติ สายพันธุ์ ยุคสมัย วัฒนธรรม ความเชื่อ เทคโนโลยี ฯลฯ
จึงขอให้ นักศึกษาเลือกนักออกแบบที่ตนเองชื่นชม ประทับใจในผลงาน แนวความคิด วิธีนำเสนอ หนึ่งคน นำมา post ใน blog ของตนเอง โดยแสดง. . .
  • ชื่อ / สัญชาติ / ช่วงเวลา / ประวัติคร่าวๆ / ตัวอย่างผลงาน / แนวความคิด / วิธีการนำเสนอ
  • เหตุผลของตัวนักศึกษาเอง + การวิเคราะห์ ว่าเหตุใดจึงชอบ? ชอบเพราะอะไร? ผลงานของนักออกแบบนั้นๆ สื่อสารสิ่งใด? ส่งผลต่อผู้รับสารและสังคมส่วนรวมอย่างไร?
print ส่งและโพสต์ใน blog ของตนภายในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น