วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

Green Design, Eco Design, Sustainable Design, Design for Environment - บทความ

จาก TCDC

 1. Green Design สวยง่ายๆ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  http://www.tcdc.or.th/articles.php?act=view&id=35&lang=th

 2. การเสวนาบรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก
  http://www.tcdc.or.th/events.php?act=view&id=224&lang=th
  Green Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ช่วยโลกกันเถอะ
  http://www.sabai-arom.com/green_packaging.html

 3. การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
  http://www.tcdc.or.th/news.php?act=view&id=127&lang=en
 4. Design for the Environment
  http://www.tcdc.or.th/events.php?act=view&id=102&lang=en

ผศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต

 1. มีเท่าไหร่ ผมให้ (โลก) หมดเลย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
  http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=9775

  imaim.wordpress.com/2009/.../ดีไซเนอร์ผู้พิทักษ์-สิ/
 2. "ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม" ที่ออกแบบได้ ของ ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
  http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=5645&stissueid=2747&stcolcatid=1&stauthorid=2
 3. ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต...วีรบุรุษกองขยะ
  http://www.rockyfurniture.com/article.php?id=63670&lang=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น