วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Course Outline, Outside Reading & Suggest Reading

ยินดีต้อนรับสู่วิชา CD371 Contemporary Issues in Communication Design ภาคการศึกษาท่ี่ 2/2553
  • Course Outline
  • หนังสืออ่านประกอบการเรียน > ดีไซน์ + คัลเจอร์ 1, 2 โดย ประชา สุวีรานนท์
  • หนังสือแนะนำ + ควรอ่าน

กราฟิกดีไซน์ของโปสเตอร์ - จิรายุ พงส์วรุตม์


หนังสือทั่วไปและนิตยสาร
ใน ห้องสมุดส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวด NC, T, TS
Art Directors : Annual / Graphis : Annual / Communication Arts : Design Annual / Print : Design Annual / 365 AIGA Year in Design / International Yearbook Communication Design

MAGAZINES
ADBUSTERS / Ads INTL / ARCHIVE / baselines / BLUEPRINT / CMYK / Colors / Communication Arts / Contemporary / Creative Review / Design DK / Design Graphic / Design Week / Émigré / Eyes / The Face / grafik / Graphis / How / id / INTERN / Metropolis / Nylon / PARKETT / STEP / Wallpaper / WIRED

นิตยสาร ไทย
Art4D / aday / Bioscope / BK Magazine / BrandAge / cinemag / daybeds / Elle décor / Fine Art / GuRu / I design / LIP / Marketeer / MARS / Natnalin / Positioning / ROOM / 375 F / DDT / CG+ / Computer Arts / BAD / EGG

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น