วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หัวเรื่องทางการศึกษา

สำหรับภาคเรียนที่ 2/2553
  1. Social Network
  2. ทำไมต้องมีนักออกแบบ?
  3. สัญศาสตร์ / สัญวิทยา / semiotics
  4. Leaning from Design Masters
  5. ออกแบบไทย ไทย
  6. การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  7. Communication Design Now
  8. งานออกแบบและความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น