วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Make up class > อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 + Semester Assignments

เนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ อาจารย์ป่วยเราจึงไม่ได้เรียนกันไปหนึ่งครั้ง ดังนั้น จึงขอใช้วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นวัน Make up class เพื่อเรียนในหัวข้อสุดท้ายและทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนกันไปทั้งหมดตลอดภาคการศึกษาเพื่อเตรียมสอบ final ในวันพุธรุ่งขึ้นนะครับ
* ห้องเรียนเดิม ในเวลาเดิม * นะครับ

• Semester Assignments
การบ้านตลอดทั้งเทอม
เปิดโอกาสให้ส่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันดังกล่าว แต่ น.ศ. จะต้องยอมรับการลดเกรดลงตามสัดส่วนนะครับ

 1. Social Network - บทความแสดงความคิดเห็น เขียนด้วยลายมือ
 2. ทำไมโลกนี้ต้องมีนักออกแบบ?
 3. BDF > ไปงาน Bangkok International Design Festival 2010 - ถ่ายรูปตนเองในงาน + เขียนบทความ
 4. เลือกงาน Thai Contemporary Design ที่ตนเองสนใจ เขียนบทความอธิบายและแสดงความคิดเห็น
 5. ออกแบบการ์ดปีใหม่ ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาจากการแบ่งหมวดหมู่ "ความเป็นไทยในงานออกแบบ"
 6. "Objectified" เขียนถึงหนังและสิ่งที่ตนได้รับจากการชมหนังเรื่องดังกล่าว
 7. "Design Hero" ที่ตนชื่นชอบและเป็นแรงบันดาลใจ
 8. List คำ ๑๐ คำ ที่ได้จากหนังเรื่อง "HOME" และเขียนบทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของหนัง
 9. เสนอโครงการ "ออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ที่ตนสนใจ สองโครงการพร้อมทั้งเขียนอธิบายรายละเอียด
 10. Redesign > โลโก้ "ฉลากเขียว" ของไทย พร้อมทั้งอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ
 11. ไปงาน "เทศกาลปล่อยแสง 100: ร้อยต้นคิด 100 ผลผลิตสร้างสรรค์" + ถ่ายรูปตนเองในงานด้วย
  - http://www.facebook.com/event.php?eid=175012015873426
 12. เข้าไปทำแบบสอบถาม + ประเมินการสอนวิชานี้ด้วย
งานทั้งหมดนอกจากที่รวมเป็นแฟ้มส่งกับ อ. แล้ว ให้ Up ไว้ที่ blog ของตนด้วย * อย่าลืมแสดงชื่อ/รหัสนักศึกษาไว้ที่ blog * มิฉะนั้นจะไม่สามารถให้คะแนนได้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใคร ! !

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น